คำถามที่พบบ่อย

Bookings

Check In

Baggage

Passenger

Booking

สามารถสำรองที่นั่งได้ทางใดบ้าง

  1. เว็บไซต์ www.flyorientthai.com
  2. ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1126
  3. (เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 21.00 น.)
  4. สำนักงานใหญ่ของสายการบินโอเรียนท์ ไทย ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก
  5. (เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.00 น.)
  6. เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร ณ สนามบินทุกแห่งที่สายการบินโอเรียนท์ ไทย ให้บริการ

Did this answer help you?

Not useful Very useful

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถจองที่นั่งได้โดยวิธีใด

การสำรองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ คือ การสำรองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 9 คน ขึ้นไป ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามราคาบัตรโดยสารได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2229 4260 ต่อ 340 ใน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.00 น.

Did this answer help you?

Not useful Very useful

สามารถระบุที่นั่งก่อนวันเดินทางได้หรือไม่

เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด ผู้โดยสารสามารถระบุที่นั่งได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ  ทั้งนี้ สามารถแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง

Did this answer help you?

Not useful Very useful

ยกเลิกการเดินทางได้หรือไม่

การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนแล้ว  หลังจากที่สายการบิน โอเรียนท์ ไทย ได้ออกเอกสารการสำรองที่นั่ง และ/หรือ เอกสารการบินเพื่อยืนยันการเดินทางแล้ว ผู้โดยสารจะไม่สามารถยกเลิก และ/หรือ ขอคืนการชำระเงินได้

Did this answer help you?

Not useful Very useful

การต่อเที่ยวบิน

ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะต่อเครื่องไปยังจุดหมายปลายทาง สายการบินฯ ขอแนะนำให้สำรองเวลาสำหรับการต่อเครื่องไว้ประมาณ 2 -3 ชั่วโมง

Did this answer help you?

Not useful Very useful