ติดต่อกับเรา

Call Center & Reservation

Oversea Call : +66 (0)2-229-4100-1

 

Call Center

สายด่วนทั่วประเทศ : 1126
เวลาทำการ : 08.00 – 20.00  ทุกวัน
อีเมล์ : reservationcenter@orient-thai.com

 

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation)

ข้อสงสัยของท่านอาจถูกอธิบายไว้แล้วใน :

คำถามที่พบบ่อย หรือ วิธีการจองและชำระเงิน

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : (662) 229-4260

โทรสาร : (662) 229-4278-9

 

Opening Hours

08:30-18:00 วันจันทร์ - วันศุกร์

View on map

Offices

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง แถว 5 ประตู 6

Opening Hours

08:00-17.00 ทุกวัน

View on map

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3

Opening Hours

08:00-17:00 ทุกวัน

View on map

เชียงราย – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เลขที่ 404 หมู่ 10 ต.ริมกก-บ้านดู่

อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 ตรงข้ามเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน โอเรียนท์ไทย

 

Opening Hours

09:00-18:00 ทุกวัน

View on map

เชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

เลขที่ 60 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ 50200

อาคารภายในประเทศ ชั้น 1

 

Opening Hours

08:00-20:00 ทุกวัน

View on map

ภูเก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

เลขที่ 222 หมู่ 6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ชั้น 3 ใกล้สำนักงานสายการบิน โอเรียนท์ไทย

 

Opening Hours

08:30-17:00 ทุกวัน

View on map

หาดใหญ่ – ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

เลขที่ 99 หมู่ 3 ถ.สนามบินพาณิชย์ ต.คลองหลา

อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115

ชั้น 1 ใกล้ประตูทางเข้าของท่าอากาศยาน อยู่ถัดจากจุดเอ็กซเรย์

 

Opening Hours

08:00-17:00 ทุกวัน

View on map