ร.อ. ขจิต หัพนานนท์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท สายการบิน โอเรียนท์ ไทย จำกัดเมื่อปี 2009

ทว่าก่อนหน้านั้น ร.อ. ขจิต ได้เคยดำรงตำแหน่งผู้นำอื่นๆอีกมากมาย ทั้งจากองค์กรภายในประเทศและระดับ
นานาชาติ รวมถึงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตำแหน่ง นายกสโมสรไลออนส์สากล

ปัจจุบัน ร.อ. ขจิต ยังคงดำรงค์ตำแหน่งอันทรงเกียรติในอีกหลายๆแห่ง อาทิเช่น ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามคำแหง

ร.อ. ขจิต จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางการบริหารจัดการ ณ มหาวิทยาลัย Ball State University of Indiana (รัฐ อินเดียน่า ประเทศ สหรัฐอเมริกา)นอกจากนี้ ร.อ. ขจิต ยังเคยได้รับรางวัลสังข์เงิน จาก พณ ท่าน นายกรัฐมนตรี แห่งประเทศไทยในปีี 2543 และได้รับแต่งตั้งจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี 2539 ให้ดำรงตำแหน่ง ทูตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย

“All I ever dreamed of was flying”

– Mr. Habanananda