วิธีการจองและชำระเงิน

icon-book-online

ผ่านทางเว็บไซต์

จองผ่านทางเว็บไซต์  www.flyorientthai.com

icon-book-phone

ผ่าน Call Center (1126)

จองผ่านทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่ง (Call Center) ที่หมายเลข 1126

icon-book-counter

ผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร

จองผ่านทางเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร ของโอเรียนท์ ไทย ที่ท่าอากาศยานต่างๆ

icon-book-agent

ผ่านทางตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร

จองผ่านตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของสารการบินโอเรียนท์ ไทย

Payment Methods

บัตรเครดิตวีซ่าการ์ด, บัตรมาสเตอร์การ์ด

1) การสำรองที่นั่งผ่าน Call Center 1126 และทาง www.flyorientthai.com สามารถเลือกชำระค่าบัตรโดยสารผ่านบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด และบัตรมาสเตอร์การ์ดได้

2) ผู้โดยสารแจ้งข้อมูลบนหน้าบัตรเครดิต ซึ่งทางบริษัทมรระบบการป้องกัน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้โดยสารอย่างสูง

3) หลังจากนั้นผู้โดยสารจะได้รับ รหัสยืนยันการจอง “PNR CODE” เพื่อนำไปแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง

4) การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด และบัตรมาสเตอร์การ์ดนั้น ผู้โดยสารจะต้องชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางสำหรับการสำรองที่นั่งกับ Call Center 1126 และสำหรับการสำรองที่นั่งผ่าน www.flyorientthai.com ให้สำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์

1) หลังจากที่ทำการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้า Call Center 1126 ผู้โดยสารจะได้รับรหัสยืนยันการจอง “PNR CODE” เพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร

2) สามารถชำระด้วยเงินสด และมีอัตราค่าธรรมเนียมให้บริการครั้งละ 25 บาท

3) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารนั้น ผู้โดยสารจะต้องชำระล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

4) หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารจะต้องส่งสำเนาเอกสารการชำระเงินมายัง Call Center ที่หมายเลข 053-276300 เพื่อเป็นการยืนยันชำระเงิน

5) หลังจากนั้นผู้โดยสารจะได้รับ รหัสยืนยันการจอง “PNR CODE” เพื่อนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง

บัตรเดบิต

บัตรเดบิต ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชีของ ธนาคาร กสิกรไทย / กรุงไทย /กรุงเทพ และได้ทำการสมัครบริการธนาคารออนไลน์แล้วเท่านั้น

การใช้บัตรเดบิตซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต ของธนาคารกสิกรไทย

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ บัตรเดบิต ที่ตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย

การใช้บัตรเดบิตซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต ของธนาคารกรุงเทพ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

1) หลังจากการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ Call Center 1126 เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งรหัสการชำระเงิน “Payment Code” เพื่อชำระที่ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” ตามจุดบริการ (ค่าธรรมเนียมการชำระ 25 บาท ต่อรายการ)

2) เมื่อผู้โดยสารชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่จะยืนยันข้อมูลการสำรองที่นั่ง พร้อมรหัส PNR Code ผ่านทาง SMS หรืออีเมลล์ของผู้โดยสาร ผู้โดยสารนำบัตรประจำตัวประชาชน PNR Code พร้อมใบเสร็จชำระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง

Make your booking now. Call 1126 for our Call Center