i Ticket

บัตร I Ticket

»   I Ticket บัตรประจำตัวการเดินทาง และสะสมการเดินทางของคุณ
»   ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร
»   ใช้สะสมแต้มเพื่อแลกซื้อบัตรโดยสาร
»   สะสมแต้มทุกครั้ง ที่ซื้อบัตรโดยสาร ทุกเส้นทางบินภายในประเทศ ของสายการบินโอเรียนท์ ไทย

สิทธิประโยชน์บัตร I Ticket

•    ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครบัตร
•    รับทราบสิทธิ์ โปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
•    สะสมแต้มเพื่อแลกซื้อบัตรโดยสารราคาพิเศษ

แลกรางวัล

•    สะสมครบ 15 แต้ม (มูลค่าเท่ากับ 1,500 บาท) สามารถนำมาใช้เป็นเงินสดในการแลกซื้อบัตรโดยสาร
•    สามารถแลกซื้อได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร เฉพาะ Call Center 1126

How to Earn Points

ราคาบัตรโดยสาร
แต้มสะสมที่ได้รับ

0 – 1,749 บาท                      0.5 Point  = 50 บาท
1,750 – 2,149 บาท               1 Point      = 100 บาท
2,150 – บาท เป็นต้นไป         1.5 Point   = 150 บาท

Register i Ticket Free Now